Meddelande från SVA

Detta är det senaste i våra konversationer med de olika myndigheterna, och inkom 2013-03-26. Mailet från SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, läggs upp i sin helhet. Därför visas även referenser till andra, ej publicerade (då de ej givit några officiella slutsatser), mail nämnda.

Vår statsepizootolog har kommenterat händelsen på vår externwebb: http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Statsepizootologen/Statsepizootologen/Dates/2013/3/Seoul-hantavirusinfektion-pa-tamratta-i-Storbritannien/

Där länkas även till information från Jordbruksverket vad gäller införselregler för smågnagare, Smittskyddsinstitutets info om sorkfeber mm.

I dagsläget har vi, som Helena säger, inte några indikationer på att viruset förts in i Sverige, och det är ju bra. Men som Marianne också påpekar så är det så, med gällande regelverk, att upp till fem sällskapsråttor som reser med ägare eller ombud kan tas in i landet utan vare sig registrering, provtagning eller friskintyg. Detta gör att man som köpare/införare/importör själv måste ta ansvar för att ta reda på så mycket som möjligt om djuret och dess ursprung. Man kan också ställa krav på säljaren att djuret skall vara provtaget och negativt för specifika sjukdomar.
Ingen registrerad införsel av sällskapsråttor har skett till Sverige från Storbritannien under senaste året men sannolikt har införsel skett av sällskapsråttor som rest med ägare eller ombud.
Vi har som sagt inga indikationer på att viruset förts in i landet, men om man som enskild råttägare är orolig för att själv smittas eller för att ens råtta ska smittas på grund av att andra personer tagit in råttor till landet, är det enklaste rådet att undvika att delta i råttutställningar och liknande där man själv eller ens husdjur kan komma i kontakt med råttor med okänt status.

Som Marianne också skriver så har vi i Sverige redan en form av hantavirusinfektion etablerad i den vilda faunan, den som ger upphov till sorkfeber på människa. Det finns m.a.o. flera olika former av hantavirus och ingen av dem är föremål för kontroll vi internationella förflyttningar.

Annonser

En tanke på “Meddelande från SVA

  1. Ping: Meddelande från SVA | Svenska Råttsällskapet

Kommentarer inaktiverade.